August Christian Manthey, født i Rakkestad, norsk embetsmann. Cand.jur. 1835. Amtmann i Hedemarkens amt 1849–56, statsråd fra 1856 til 1874, da han ble stiftamtmann i Christiania. Mantheys dagbøker 1856–74 ble utgitt 1909–19 i sin helhet i Historisk tidsskrift (2 bd.). De gir interessante bidrag til tidens indrepolitiske historie.