Leif Jørgen Aune, norsk offentlig tjenestemann og politiker; cand.oecon. Knyttet til Distriktenes Utbyggingsfond fra 1961, underdirektør fra 1969. Finansrådmann i Tromsø 1970, statssekretær i Kommunal- og arbeidsdepartementet 1971–72. Kommunal- og arbeidsminister 1973–78. Adm. direktør i Distriktenes Utbyggingsfond 1980–90.