Herman Carsten Johannes Scheel, norsk jurist, bror av maleren Signe Scheel. Cand. jur. 1881. Herman Scheel var professor ved Universitetet i Oslo 1893–98, høyesterettsassessor 1898-1920 og justitiarius i Høyesterett 1920–29. Scheel var justisminister (H) 1910–12. Han skrev bl.a. Om ægtefællers formuesforhold (doktoravhandling, 1892), Strafferettens alminnelige del (1896), Forelæsninger over norsk tingsret (1901–12) og Grunntrekk av læren om bevisbyrden (1938).