Øystein Djupedal

Faktaboks

Øystein Djupedal
Øystein Kåre Djupedal
Født
5. mai 1960, Oslo

Artikkelstart

Øystein Djupedal er en norsk politiker som var stortingsrepresentant og statsråd fra Sosialistisk Venstreparti. Stortingsrepresentant for Sør-Trøndelag 1993–2009. Kunnskapsminister 2005–07. Fylkesmann i Aust-Agder 2009-15. Seniorrådgiver ved Universitetet i Agder fra 2016. Han var nestleder i SV 1997–2005. Medlem av Sør-Trøndelag fylkesting 1991-95.

Som statsråd tok Djupedal initiativet til innstramninger i privatskoleloven, som gjorde det vanskeligere enn før å sette i gang nye skoler i privat regi.

Den ambisiøse barnehagereformen, som ble omtalt som "barnehageløftet" i Stoltenberg II-regjeringen, ble gjennomført i hans statsrådsperiode. Reformen bygget på et bredt forlik fra 2002 som Djupedal var drivkraft bak sammen med Fremskrittspartiets leder Siv Jensen. De fikk også med seg Arbeiderpartiet og Senterpartiet. De daværende opposisjonspartiene var enig om en fast øvre grense for foreldrebetaling, kompetanseheving av barnehagepersonell og å arbeide for full barnehagedekning i løpet av få år. Den rød-grønne regjeringen (Stoltenberg II) programfestet full dekning innen 2007.

Bakgrunn

Øystein Djupedal er utdannet typograf og har svennebrev i litografi 1985. Han arbeidet som trykker i Trondheim 1985-93. Djupedal var klubbformann ved Wennbergs trykkeri AS i Trondheim 1985-90 og nestformann Trondheim Grafiske fagforening 1991-93. Øystein Djupedal er sønn av professor Reidar Djupedal.

Kunnskapsminister

Djupedal høstet atskillig kritikk i sin tid som statsråd i den rød-grønne regjeringen (2005-2007). Innenfor utdanningssektoren og forskningsmiljøene ble han blant annet bebreidet for å la barnehagesatsingen skje på bekostning av forskning og høyere utdanning. Misnøyen var spesielt sterk høsten 2006, i samband med presentasjonen av statsbudsjettet for 2007. Bevilgningene til universitets- og høyskolesektoren hadde en reell nedgang på 1 prosent i forhold til året før, og ble av statsråden karakterisert som "et hvileskjær".

Like etter regjeringsskiftet 2005 fikk han motbør fra andre kretser som reagerte negativt da han ville gjøre slutt på skikken å synge bordvers i klasserommet. Det var også kontroversielt da han samme høst hevdet at barnehager var bedre egnet enn foreldrene til å ta seg av barneoppdragelsen.

Djupedal gikk ut av regjeringen 18. oktober 2007 og vendte tilbake til Stortinget. I resten av stortingsperioden var han nestleder i kontroll- og konstitusjonskomiteen.

Fylkesmann

I 2008 ble Øystein Djupedal utnevnt til fylkesmann i Aust-Agder. Han søkte opprinnelig stillingen som fylkesmann i Nord-Trøndelag, men den gikk til partifellen Inge Ryan. Utnevnelsen av Djupedal vakte oppsikt og en viss motstand i Aust-Agder som han tidligere ikke hadde hatt noen tilknytning til. Djupedal tiltrådte som fylkesmann sommeren 2009. Han søkte på nytt da det sammenslåtte Agder fylkesmannsembete ble utlyst i 2015, men ble ikke gjenutnevnt.

Andre verv og roller

Øystein Djupedal har spilt en sentral rolle i den årlige Arendalsuka som arrangeres på ettersommeren. Fra starten i 2012 har han vært leder i programkomiteen for Arendalsuka. Djupedal er også nestleder i styret for Nationaltheatret 2013-17.

I august 2013 ble Djupedal leder i et regjeringsoppnevnt utvalg som skulle foreslå tiltak mot mobbing i skolen. Utvalgets innstilling ble lagt fram i mars 2015 (NOU 2015:2 Å høre til – Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø).

Djupedal meldte seg ut av SV i 2015 og sluttet seg til Arbeiderpartiet.

Utgivelser

  • Fagbevegelsen 2000 - nytt århundre, 1997

Eksterne lenker

Kommentarer (3)

skrev Bernt Søraa

Dette var da en utrolig tendensiøs og negativ artikkel ? Har forfatteren her personlig nag til Djupedal bør han uansett være profesjonell til å være saklig i en leksikonartikkel. Glemt er åpenbart at Djupedal var hovedarkitekt bak barnehageforliket. Glemt er hans stoppordre mht til ukritisk etablering av privatskoler, og glemt er at han sterkt bidro til at SV vokste fra et sekterisk seminarparti til et styringsdyktig regjeringsparti. Å gi Djupedal hovedansvar for SVs valgresultat i 07 er i beste fall kunnskapsløst. Avslutningsvis er den tendensiøse beskrivelsen av hans Fylkesmannskarriere helt håpløs. Jo det var kritikk da han ble tilsatt og skepsisen var stor i Aust Agder, men det tok knapt ett år før lokalpolitikere, ordførere og rådmenn fra hele fylket sto fram som varme tilhengere, og han fikk uttalt skryt for å fått AustAgder på kartet i sentrale styringsorganer. Hans rolle for å etablere og sikre Norges største politiske verksted, Arenadaluka, er ikke en gang nevnt. oppsumert: Denne artikkelen er på grensen til historieforfalsking i sin enøyde kritikk

svarte Marte Ericsson Ryste

Hei, takk for innspill til artikkelen - vi vil følge opp dette i redaksjonen. Vennlig hilsen Marte Ericsson Ryste, redaksjonssjef

svarte Marte Ericsson Ryste

Hei Bernt, artikkelen om Øystein Djupedal er nå oppdatert og revidert av vår fagansvarlige Olav Garvik. Vennlig hilsen Marte

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg