Elsa Rigmor Skjerven, norsk politiker (KrF), lærer. Medlem av Trondheim bystyre 1966–83, av formannskapet fra 1972, kommunalråd 1976–83. Formann i KrFs fylkeskvinneutvalg (Sør-Trøndelag) 1962–65. Medlem av Sør-Trøndelag fylkesting 1979–82. Familie- og forbrukerminister 1965–71.