Gunder Anton Jahren, født i Rakkestad, norsk politiker (H), bonde. Stortingsrepresentant for Østfold 1903–30; lagtingspresident i 16 år. I 1926 stortingspresident. 1920–21 landbruksminister i Halvorsens regjering.