Jakob Martin Pettersen, født i Bergen, norsk politiker (A). Kjemiker ved Odda smelteverk fra 1924. Medlem av Odda formannskap fra 1932, ordfører 1945, stortingsrepresentant fra Hordaland 1945–65. Samferdselsminister 1952–55, 1957 og 1958 varapresident i Odelstinget og 1959–65 Odelstingets visepresident.