Erik Røring Møinichen, 1797–1875, født i Trondheim, norsk embetsmann og politiker. Han var utdannet jurist og arbeidet i Justisdepartementet fra 1827. Han var ordfører i Christiania 1842–43, amtmann 1843–55 og statsråd i til sammen fire departementer 1855–70, deriblant Finansdepartementet. Møinichen arbeidet for reform av fengselsvesenet og var en av pådriverne for loven om Botsfengselet 1848 og oppførelsen av det første botsfengsel i hovedstaden 1851. Han var også en av pådriverne for jernbaneutbyggingen og var medlem av kommunikasjonskommisjonen av 1845 og senere av direksjonen for Norsk Hoved-Jernbane frem til åpningen av den første jernbanen 1854.