Lars Gunnar Lie, norsk politiker (KrF), cand.real. Lektor ved Førde gymnas fra 1971. Medlem av Førde kommunestyre 1975–83, ordfører 1982–83. Stortingsrepresentant for Sogn og Fjordane 1985–2001. Leder av finanskomiteen 1997–2000. Samferdselsminister 1989–90.