Ulrik Olsen, født i Hitra, norsk politiker (A). Snekkersvenn fra 1899, etablerte 1914 forretning i sild, fisk og tran i Kristiansund. Kom samme år med i bystyret, ordfører 1935–47, stortingsrepresentant fra Møre og Romsdal 1934–61. Han var formann i Stortingets kommunalkomité 1945–48, Kommunalminister 1948–58. Han spilte en sentral rolle under opprettelsen av Utbyggingsfondet for Nord-Norge og var fondets første styreformann fra 1952.