Fredrik Stang Lund, født i Oslo, norsk jurist og politiker, høyesterettsadvokat 1885. Ordfører i Kristiania 1895. 1895–98 statsråd i Francis Hagerups første koalisjonsregjering, først sjef for Revisjonsdepartementet, senere medlem av statsrådavdelingen i Stockholm, deretter sjef for Arbeidsdepartementet. Drev siden advokatforretning i Kristiania. Medlem av en rekke lovkommisjoner og -komiteer. Skrev Sakførergjerningen (1916).