Hans Vilhelm Dopp Mandall Keilhau, født i Oslo, norsk offiser. Som generalintendant og sjef for intendanturkorpset fra 1900 brakte han hærens forsyninger i utmerket stand med tanke på å møte en krisesituasjon i forbindelse med unionsoppløsningen. Forsvarsminister i Gunnar Knudsens regjering 1913–14, tok avskjed etter utbruddet av verdenskrigen.