Christian Pierre Mathiesen, født i Oslo, norsk godseier, sønn av H. C. Mathiesen. Eier av Linderud, Østre Aker, 1893–1940. Formann i styret for Fællesslagteriet 1911–36, for Akers Sparebank 1918–45. Stortingsmann 1900–03 (H); landbruksminister 1903–04.