Johan Cappelen, født i Skogn, norsk jurist og embetsmann. Fra 1915 praktiserende sakfører i Trondheim, tok advokaturen i 1922. Ordfører i Trondheim 1931–34. Fylkesmann i Sør-Trøndelag september 1940, men avsatt av tyskerne oktober samme år. Var en av lederne for siv.org. i Trøndelag; ble pga. Henry Rinnan arrestert 1943. Ble etter en tid overført til sykehus, hvor han fortsatte sitt illegale arbeid. Justisminister i Gerhardsens 1. regjering 1945, deretter fylkesmann i Sør-Trøndelag til sin død.