Torgeir Anderssen-Rysst, født i Ålesund, norsk politiker (V), cand.jur. Redaktør av Sunnmørsposten 1918–28 og 1931–34, skattefogd i Ålesund 1934–39. Stortingsrepresentant for kjøpstedene i Møre og Romsdal 1925–45, forsvarsminister 1928–31. Han ble generalkrigskommissær 1939 og var sendemann i Island 1945–58.