Einar Magnussen, norsk sosialøkonom og politiker (A), cand.oecon. Ansatt i Norges Bank 1957–60, i Finansdepartementet 1960–61, i Det internasjonale valutafond 1962–65, kontorsjef i Norges Bank 1965–68, økonomisk rådgiver for sentralbanken i Tanzania 1968–70. Direktør i Norges Bank 1970–78. Magnussen var statssekretær i Handelsdepartementet 1973–74 og konstituert handelsminister 1974–76. Eksekutivdirektør i Verdensbanken 1976–79 og 1991–92. Direktør i Norges Eksportråd 1979–82. Direktør i Norges Bank 1983–96.