Anders C. Sjaastad, norsk politiker (H); mag.art. Forsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt fra 1970, informasjonssjef 1973–81. Leder av Oslo Høyre 1996–2000. Vararepresentant til Stortinget 1981–85 og 1997–2001, stortingsrepresentant for Oslo 1985–97. Forsvarsminister 1981–86. Leder av Europabevegelsen 1989–92. Utg. bl.a. Utenrikspolitisk Årbok 1975 (red.), Forsvars- og sikkerhetspolitikk i en forhandlingstid (1982), foruten flere artikler om forsvars- og sikkerhetspolitikk i tidsskrifter og skriftserier.