Kristian Fjeld, født i Vestre Toten, norsk politiker (A). Ordfører i Stange 1926–41. Stortingsrepresentant fra Hedmark 1945–61, formann i kommunalkomiteen 1954–61. Landbruksminister 1945–51.