Einar Joachim Wøhni, født i Lebesby, norsk offentlig tjenestemann og politiker (A); agronom. Stortingsrepresentant for Troms 1961–65. Landbruksminister 1960–63. Direktør for Direktoratet for jakt, viltstell og ferskvannsfiske (nå Direktoratet for Naturforvaltning) 1965–76, senere fylkeskartsjef i Nordland.