Thomas von Westen Engelhart, født i Vinger, norsk embetsmann og politiker, utdannet jurist. Amtmann i Bratsberg amt 1898, i Jarlsberg og Larviks amt 1902. Stortingsmann fra 1886. Han sluttet seg 1888 til det «rene venstre» og ble en av gruppens fremste menn. Odelstingspresident 1889 og 1891. Medlem av Steens regjering 1891, først som sjef for Revisionsdepartementet, senere som medlem av statsrådsavdelingen i Stockholm. Han var medlem av Hagerups koalisjonsregjering 1895. Som sjef for Indredepartementet innstilte han på sanksjon av lovvedtaket om det rene flagg 1896.