Walter Scott Dahl, født i Melhus, norsk jurist og politiker, sønn av Nils N. Dahl. Representerte Romsdals amt på stortingene 1874–79, møtte 1883 og 1885 som varamann. I 1883 talte han for riksrett mot ministeriet Selmer og ble landskjent som aktor i riksretten. Utnevnt til sorenskriver i Nordre Gudbrandsdal 1885, representerte Kristians amt (nåværende Oppland fylke) på Stortinget 1886–88. Var medlem av Sverdrups regjering fra mars 1888 inntil dens fall (juni 1889); samme år lagmann i Gulating. Han utgav bl.a. Johan Sverdrup; et storthingsbillede (3 bd., 1899–1904).