Charles Robertson, født i Hammerfest, norsk forretningsmann. Overtok 1901 farens forretning (selfangst, tørrfiskeksport m.m.) og var en ledende kraft i Finnmarks næringsliv. Handelsminister i I. Lykkes regjering 1926–28.