(Hordaland); norsk politiker (A), fullmektig. Medlem av Fjell kommunestyre 1976–88, stortingsrepresentant fra Hordaland 1985–2005. Leder av Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen 2000–01. Olje- og energiminister 1996–97.