Leif Arne Heløe, norsk politiker (H), tannlege. Dr.odont., professor i samfunnsodontologi ved Universitetet i Oslo 1975. Medlem av Harstad bystyre 1960–69, ordfører 1968–69. Vararepresentant til Stortinget for Troms 1965–73. Sosialminister 1981–86. Adm. direktør for Norges almenvitenskapelige forskningsråd (NAVF) 1988–91. Fylkesmann i Troms 1991–2000, deretter forsker ved Norsk institutt for by- og regionforskning.