Eldbjørg Løwer, norsk politiker (V), kunsthåndverker. Eget verksted 1970–84. Nestleder i Venstre 1981–85. Direktør Kongsberg nærings- og handelskammer fra 1990. Ordfører i Kongsberg 1984–88. Arbeids- og administrasjonsminister 1997–99, forsvarsminister 1999–2000. Styreleder i NRK 2004–06.