Einar Frogner, født i Løten, norsk politiker (B). Gårdbruker i Vang (Hedmark) fra 1924, formann i Jordbrukets arbeidsgiverforening 1937–48 med mange verv innen bøndenes faglige og politiske organisasjoner. Formann i Bondepartiet 1949–55, styremedlem i Norges Bondelag, Bondepartiets stortingsrepresentant for Hedmark 1945–55. Landbruksminister i Gerhardsens samlingsregjering 1945.