Reidar Sandal, norsk politiker (A); cand.philol., lektor, Flora. Leder av Flora Arbeiderparti 1992–95 og fra 2001. Vararepresentant til Stortinget for Sogn og Fjordane 1989–2001, møtte fast 1990–95. Stortingsrepresentant for Sogn og Fjordane 2001-09. Leder av Finanskomiteen 2006-09. Kirke-, utdannings- og forskningsminister 1995–97.