Christian Jensen, født i Bergen, norsk politiker, bror av F. N. Jensen. Cand.jur., byråsjef i Indredepartementet 1850, ekspedisjonssekretær 1854, amtmann i Kristians amt 1859, borgermester i Christiania 1869. Sjef dels for Justis- og dels for Indredepartementet 1879–84, da han ved riksrettsdommen 24. mars ble fradømt embetet. Jensen representerte Lillehammer på stortingene 1862–69 og 1875–79.