Odd Sverressøn Klingenberg, født i Trondheim, norsk politiker, høyesterettsadvokat 1902, fylkesmann i Sør-Trøndelag 1921–40. Stortingsrepresentant (H) 1906–09 og 1919–24, sosialminister i Halvorsens første regjering 1920–21 og i Halvorsens og Berges regjering 1923–24.