Anne-Lise Bakken, norsk politiker (A), cand.mag. Nestleder AUF 1977–81. Stortingsrepresentant fra Hedmark 1977–89. Forbruker- og administrasjonsminister 1986–88. Leder av Forbrukerrådet 1993–99.