Sonja Ludvigsen, født i Vestby, norsk politiker (A). Stortingsrepresentant for Akershus 1965–74, formann i Sosialkomiteen 1971–73. Sosialminister 1973–74.