Per Kleppe

Faktaboks

Per Kleppe
Født
13. april 1923, Oslo
Arbeiderparti-politikeren Per Kleppe var statsråd i flere regjeringer.
Av /Stortingsarkivet.

Per Andreas Kleppe er en norsk samfunnsøkonom og politiker fra Arbeiderpartiet. Kleppe var handels- og skipsfartsminister fra 1971 til 1972, finansminister fra 1973 til 1979 og planleggingsminister fra 1979 til 1981. Han avsluttet sin yrkeskarriere som generalsekretær i EFTA fra 1981 til 1988.

Det er først og fremst som finansminister i Trygve Brattelis og Odvar Nordlis regjeringer Kleppe satte spor etter seg. Han blir regnet som en av de sterkeste og mest innflytelsesrike finansministrene etter krigen.

Som utdannet cand.oecon. fra 1956 og med flere år bak seg som statssekretær i Finansdepartementet (1957-62) var han faglig fullt på høyde med sitt embetsverk. I perioden 1963-67 var han sjef for økonomiavdelingen i EFTA.

Per Kleppe var medlem av AUFs sentralstyre i årene 1949-55, vararepresentant til Stortinget fra Oslo i perioden 1954-57 og varamedlem til sentralstyret i Arbeiderpartiet fra 1969 til 1981.

Utredningskontor

Per Kleppe ble for alvor en markant rikspolitiker da han ledet Arbeiderpartiets utredningskontor fra 1967 til 1971 og fra 1972 til 1973.

Oppgaven var å legge grunnlaget for fornyelse og modernisering av Arbeiderpartiet med sikte på regjeringsmakt da den borgerlige Borten-regjeringen gradvis viste styringstretthet.

Arbeidet med et nytt prinsipprogram var en sentral oppgave. I arbeidet med en ny økonomisk politikk lanserte Kleppe i disse årene blant annet forslaget om offentlig oppnevnte representanter i forretningsbankenes styrende organer, den såkalte bankdemokratiseringen. Det var først som statsråd, i 1978, at han fikk være med å sette vedtaket ut i livet.

Da Borten-regjeringen overlot regjeringsansvaret til Arbeiderpartiet våren 1971, fikk Per Kleppe som handelsminister i oppgave å fullføre forhandlingene om fullt norsk medlemskap i EF.

Motkonjunkturer og "Kleppe-pakker"

De seks årene som finansminister var Kleppes viktigste periode i norsk politikk. I den gryende oljealderen var han strategen bak flere viktige veivalg i den økonomiske politikken. Det gjaldt særlig motkonjunkturpolitikken og de såkalte "Kleppe-pakkene" som sentrale innslag i lønnspolitikken.

I kjølvannet av den internasjonale oljekrisen i 1973 så Kleppe at det var nødvendig med et sterkt statlig engasjement for å motvirke økende arbeidsledighet. Rederinæringen og verftsindustrien ble for eksempel begunstiget med ulike støttetiltak og garantiordninger.

I denne perioden var også inflasjonstendensene merkbare. Finansminister Kleppe forsøkte, og greide til en viss grad, å overbevise fagbevegelsen til å dempe lønnskravene mot at staten til gjengjeld sørget for skattelette og tiltak mot prisstigningen. "Kleppe-pakkene" var omstridte, men viste seg å være effektive.

Kritiske røster

Likevel ble Kleppe i deler av fagbevegelsen utsatt for sterk kritikk utover på 1970-tallet. Mange mente at han var altfor ivrig når han stadig understreket behovet for budsjettdisiplin samtidig som oljeinntektene økte merkbart.

Statsminister Odvar Nordli valgte i 1979 å gi ham avløsning som finansminister. Til gjengjeld fikk Kleppe tildelt en nyopprettet statsrådspost som planleggingsminister med ansvar for økonomisk langtidsplanlegging.

I tillegg til sin faglige styrke var Per Kleppe en viljesterk og selvstendig politiker som ikke alltid var innstilt på å gjøre alle i arbeiderbevegelsen til lags. Han fikk derfor ikke bare venner.

I 1981 kom han for eksempel i konflikt med kvinnebevegelsen i Arbeiderpartiet da han advarte sterkt mot å programfeste seks timers normalarbeidsdag. Ifølge Kleppe hadde ikke nasjonen økonomisk bæreevne til en slik reform.

Etter at Kleppe i 1988 gikk av som generalsekretær i EFTA, var han en periode knyttet til Forskningsstiftelsen Fafo.

En rekke offentlige utredninger er skrevet under ledelse av den tidligere finansministeren. Han ledet blant annet penge- og kredittutvalget i perioden 1987-89, sysselsettingsutvalget i perioden 1991-92, overføringsutvalget i perioden 1992-93 og statsbankutvalget i perioden 1994-95. I årene 1999-2007 var han leder av Arbeiderpartiets eldrepolitiske utvalg.

Per Kleppe er Kommandør med stjerne av St. Olavs Orden (1989).

Utgivelser

  • EFTA-Nordek-EEC, 1970
  • Bank- og kredittvesenet, 1974
  • Norges vei til Europa, 1989
  • Visjonen og hverdagen, 1990
  • Memoarboken Kleppepakke, 2003

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg