Per Kleppe

Faktaboks

Per Kleppe
Født
13. april 1923, Oslo
Død
10. mars 2021, Oslo
Arbeiderparti-politikeren Per Kleppe var statsråd i flere regjeringer.
Per Kleppe
/Stortingsarkivet.

Artikkelstart

Per Andreas Kleppe var en norsk samfunnsøkonom og politiker fra Arbeiderpartiet. Kleppe var handels- og skipsfartsminister fra 1971 til 1972, finansminister fra 1973 til 1979 og planleggingsminister fra 1979 til 1981. Han avsluttet sin yrkeskarriere som generalsekretær i EFTA fra 1981 til 1988.

Det var først og fremst som finansminister i Trygve Brattelis og Odvar Nordlis regjeringer Kleppe satte spor etter seg. Han blir regnet som en av de sterkeste og mest innflytelsesrike finansministrene i Norge.

Som utdannet cand.oecon. fra 1956 og med flere år bak seg som statssekretær i Finansdepartementet (1957–1962) var han faglig fullt på høyde med sitt embetsverk. I perioden 1963–1967 var han sjef for økonomiavdelingen i EFTA.

Per Kleppe var medlem av AUFs sentralstyre i årene 1949–1955, vararepresentant til Stortinget fra Oslo i perioden 1954–1957 og varamedlem til sentralstyret i Arbeiderpartiet fra 1969 til 1981.

Utredningskontor

Per Kleppe ble for alvor en markant rikspolitiker da han ledet Arbeiderpartiets utredningskontor fra 1967 til 1971 og fra 1972 til 1973.

Oppgaven var å legge grunnlaget for fornyelse og modernisering av Arbeiderpartiet med sikte på regjeringsmakt da den borgerlige Borten-regjeringen gradvis viste styringstretthet.

Arbeidet med et nytt prinsipprogram var en sentral oppgave. I arbeidet med en ny økonomisk politikk lanserte Kleppe i disse årene blant annet forslaget om offentlig oppnevnte representanter i forretningsbankenes styrende organer, den såkalte bankdemokratiseringen. Det var først som statsråd i 1978 at han fikk være med å sette vedtaket ut i livet.

Da Borten-regjeringen overlot regjeringsansvaret til Arbeiderpartiet våren 1971, fikk Per Kleppe som handelsminister i oppgave å fullføre forhandlingene om fullt norsk medlemskap i EF. Etter nederlaget ved folkeavstemningen i 1972 gikk regjeringen av, og Kleppe kom tilbake som finansminister i 1973.

Motkonjunkturer og «Kleppe-pakker»

De seks årene som finansminister var Kleppes viktigste periode i norsk politikk. I den gryende oljealderen var han strategen bak flere viktige veivalg i den økonomiske politikken. Dette gjaldt særlig motkonjunkturpolitikken og de såkalte «Kleppe-pakkene» som sentrale innslag i lønnspolitikken.

I kjølvannet av den internasjonale oljekrisen i 1973, innså Kleppe at det var nødvendig med et sterkt statlig engasjement for å motvirke økende arbeidsledighet. Rederinæringen og verftsindustrien ble for eksempel begunstiget med ulike støttetiltak og garantiordninger.

I denne perioden var også inflasjonstendensene merkbare. Finansminister Kleppe forsøkte, og greide til en viss grad, å overbevise fagbevegelsen til å dempe lønnskravene mot at staten til gjengjeld sørget for skattelette og tiltak mot prisstigningen. «Kleppe-pakkene» var omstridte, men viste seg å være effektive.

Kritiske røster

Likevel ble Kleppe i deler av fagbevegelsen utsatt for sterk kritikk utover på 1970-tallet. Mange mente at han var altfor ivrig når han stadig understreket behovet for budsjettdisiplin samtidig som oljeinntektene økte merkbart.

Statsminister Odvar Nordli valgte i 1979 å gi ham avløsning som finansminister. Til gjengjeld fikk Kleppe tildelt en nyopprettet statsrådspost som planleggingsminister med ansvar for økonomisk langtidsplanlegging.

I tillegg til sin faglige styrke var Per Kleppe en viljesterk og selvstendig politiker som ikke alltid var innstilt på å gjøre alle i arbeiderbevegelsen til lags. Han fikk derfor ikke bare venner.

I 1981 kom han for eksempel i konflikt med kvinnebevegelsen i Arbeiderpartiet da han advarte sterkt mot å programfeste seks timers normalarbeidsdag. Ifølge Kleppe hadde ikke nasjonen økonomisk bæreevne til en slik reform.

Etter at Kleppe i 1988 gikk av som generalsekretær i EFTA, var han en periode knyttet til Forskningsstiftelsen Fafo.

En rekke offentlige utredninger er skrevet under ledelse av den tidligere finansministeren. Han ledet blant annet penge- og kredittutvalget i perioden 1987–1989, sysselsettingsutvalget i perioden 1991–1992, overføringsutvalget i perioden 1992–1993 og statsbankutvalget i perioden 1994–1995. I årene 1999–2007 var han leder av Arbeiderpartiets eldrepolitiske utvalg.

Per Kleppe var Kommandør med stjerne av St. Olavs Orden (1989).

Utgivelser

  • EFTA-Nordek-EEC, 1970
  • Bank- og kredittvesenet, 1974
  • Norges vei til Europa, 1989
  • Visjonen og hverdagen, 1990
  • Memoarboken Kleppepakke : meninger og minner fra et politisk liv, 2003

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg