Odvar Nordli

Faktaboks

Odvar Nordli
Født
3. november 1927, Stange, Hedmark
Død
9. januar 2018
Av .
Odvar Nordli
Av /NTB Scanpix ※.
Odvar Nordli i Tysklandsbrigaden som ung. Foto fra 1948.
Av /Anno Domkirkeodden.
Nordli var statsminister fra 1976 til 1981.
Odvar Nordli er en norsk politiker fra Arbeiderpartiet.

Odvar Nordli var en norsk politiker som representerte Arbeiderpartiet i HedmarkStortinget fra 1961 til 1985. Han var statsminister fra 1976 til 1981 og fylkesmann i Hedmark fra 1985 til 1993.

Nordli var utdannet revisor og arbeidet som distriktsrevisor i Vang og Løten i fire år før han ble stortingsrepresentant.

Den politiske karrieren startet som medlem av kommunestyret i Stange i 1950. Samme år ble han valgt til varaordfører. I Trygve Brattelis første regjering fra 1971 til 1972 var Nordli kommunal- og arbeidsminister. Under Brattelis andre regjering fra 1973 til 1976 var han Arbeiderpartiets parlamentariske leder.

Maktkampen i 1975

Nordli framsto tidlig som en aktuell kandidat til å overta som partileder og eventuelt statsminister etter Bratteli. Men samtidig var Reiulf Steen nestleder i partiet og hadde sterke støttespillere som foretrakk ham framfor Nordli i de samme posisjoner. Steen ble av venstrefløyen i partiet oppfattet som mer radikal og nytenkende enn Nordli.

På Arbeiderpartiets landsmøte våren 1975 utfoldet det seg en åpen maktkamp mellom de to fløyene. Den endte med et kompromiss med delt lederskap, hvor Steen ble valgt til partileder og Nordli utpekt til å overta som statsminister noe senere, etter nærmere avtale med Bratteli.

Løsningen landsmøtet valgte viste seg å ikke bli noen stor suksess. Motsetningene og de interne stridighetene i Arbeiderpartiet vedvarte, både om politikk og personer. Det kom særlig godt til syne i utenriks-, sikkerhets- og miljøpolitikken.

Reiulf Steen og Odvar Nordli greide heller ikke å utvikle noe nært og fortrolig samarbeid i de fem årene som fulgte før Gro Harlem Brundtland overtok.

Lønns- og prisstopp

I Odvar Nordlis regjeringstid begynte norsk økonomi for alvor å bære preg av at landet var blitt en oljenasjon. En sterk økning i både kostnader og priser tvang fram en generell lønns- og prisstopp som varte i femten måneder i årene 1978–1979.

Samtidig var den internasjonale økonomien i ulage. Dermed valgte Nordlis regjering å sette i verk en rekke såkalte motkonjunkturtiltak for å dempe de negative virkningene innenlands. Flere næringer ble tilgodesett med direkte statlig støtte for å motvirke arbeidsledigheten. Det gjaldt blant annet verftsindustrien.

Som statsminister måtte Nordli de siste par årene bruke mye energi på to store sikkerhetspolitiske stridssaker: NATOs dobbeltvedtak fra 1979 om utplassering av nye langdistanseraketter, og forhåndslagring av amerikansk militært materiell. I begge saker ble sterke politiske motsetninger i partiet blottlagt.

I tillegg ble vedtaket om å bygge ut Alta-Kautokeino-vassdraget en hodepine for regjeringen, med sterk uro i deler av den samiske befolkningen og motstand i miljøbevegelsen.

200 mils sone

På plussiden greide Nordli-regjeringen å få gjennomslag for viktige internasjonale avtaler, som vedtaket om 200 mils økonomisk havsone, og avtalen med Sovjet om delelinjen i Barentshavet, den såkalte «gråsonen».

Derimot strandet Volvo-avtalen, som gikk ut på at Norge skulle få ta del i Volvos produksjon mot at Sverige fikk innpass i norsk oljevirksomhet. De svenske Volvo-aksjonærene torpederte avtalen.

De krevende politiske sakene, sammen med motsetningene internt i Arbeiderpartiet i hele Nordlis regjeringstid, ble etter hvert en stor belastning på statsministerens helse. I februar 1981 gikk han av som regjeringssjef, og var etter valget samme år visepresident i Stortinget til 1985.

Etter at Odvar Nordli gikk av som statsminister hadde han flere viktige verv. Han var styreleder i Norges Kommunalbank i 1987–1998, medlem av Den norske Nobelkomite fra 1985 til 1996 og styreleder i Det norske hageselskap i de seks årene fra 1982 til 1988.

Odvar Nordli ble i 1994 utnevnt til kommandør av St. Olavs Orden.

Utgivelser

  • Langs veg og sti, 1984
  • Min vei. Minner og meninger, 1985
  • Morgenlandet. Innlandet i ly av fjella, 1991
  • Vi så kornmoglansen. Om drøm og hverdag, 1994
  • Storting og småting. Minner langs vegen, 1996
  • Skråblikk fra godstolen, 2006
  • Alvorlig talt. Samtaler om politikk (sammen med Kåre Willoch), 2008

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg