Faktaboks

Lorentz Henrik Müller Segelcke
Født
14. november 1829
Død
25. oktober 1910
Virke
Ingeniøroffiser og jernbaneadministrator
Familie

Foreldre: Forvalter ved Bærums Verk, premierløytnant Christen Arentz Segelcke (1801–1837) og Sofie Teresia (også Therese eller Tørrese) Bonnevie (1810–1896).

Gift 1855 i Kongsberg med sin tremenning Christine Augusta Bonnevie (1833–1927), datter av ekspedisjonssekretær, senere borgermester Honoratus Bonnevie (1797–1848) og Sophie Augusta Baumann (1804–1895).

Svoger til Mathilde Dietrichson (1837–1921) og Jacob Aall Bonnevie (1838–1904); svigerfar til Iver Munthe Daae (1845–1924); filleonkel (fars fetter) til Severin Segelcke (1867–1940; se NBL1, bind 13).

Generaldirektør i NSB Lorentz Henrik Müller Segelcke i uniform

/Norsk Folkemuseum.

Lorentz Henrik Müller Segelcke var en av pionerene innen jernbaneutbygging i Norge, først som ingeniøroffiser og senere som den første generaldirektør ved Norges Statsbaner. Han var også statsråd i fem år.

Militær utdannelse

Segelckes far døde tidlig, og moren giftet seg på nytt med byfogd Nils Andreas Thrap i Christiania, hvor Lorentz og de to søstrene vokste opp sammen med yngre halvsøsken fra morens andre ekteskap. Etter konfirmasjonen gikk han i 1845–1848 på Krigsskolen og i 1849–1852 på Den militære Høiskole, hvor han tok eksamen med utmerkelse. I 1849 ble han utnevnt til sekondløytnant i 2. Akershusiske infanteribrigade og i 1853 i Ingeniørbrigaden. I 1855 ble han ansatt som assistent hos vei-, vann- og broleggingsinspektør Johs. B. Klingenberg i Christiania kommune, men fortsatte parallelt sin militære karriere. I 1868 ble han premierløytnant, i 1870 stabskaptein, i 1872 oberst i hæren og i 1880 kaptein i Ingeniørbrigaden. Først i 1893 fikk han avskjed i nåde fra krigstjenesten.

Tekniske komiteer

I 1856 fikk Segelcke et stipend på 1480 spesidaler for å studere bygging av jernbaner i utlandet. Da han kom hjem året etter, ble han ansatt som ingeniør på Kongsvingerbanens anlegg og var der til 1862. I perioden 1862–1872 var han lærer på Den militære Høiskole og i årene 1863–1866 også på Krigsskolen. Han underviste blant annet i bygningsteknologi, fortifikasjoner og fortifikasjonstegning. I 1866–1869 var han dessuten revisor ved jernbaneanleggene og i 1869–1872 teknisk revisor og assistent i Marine- og Postdepartementet.

Segelcke ble også mye benyttet i ulike tekniske kommisjoner: i 1862 ble han sekretær i den permanente Ingeniørkommisjonen, i 1878 viseformann, og i 1889–1905 var han formann. Han var også medlem av de tre kommisjonene for det tekniske undervisningsvesen av 1860, 1868 og 1878, av befestningskommisjonen av 1863 og av kommisjonene for marinestasjoner (1867), kystforsvaret (1871), revisjon av Hovedbanens kontrakter (1866), reparasjon av Slottet (1871) og tomt for ny regjeringsbygning (1878). Segelcke hadde også mye av ansvaret for moderniseringen av festningsanleggene på Oscarsborg.

Statsråd og NSB-direktør

I 1872 ble Segelcke utnevnt til krigsminister i Armédepartementet. Denne posten hadde han i fem år, avbrutt i 1874–1875 av et opphold ved den norske statsrådsavdelingen i Stockholm. I 1877 ble han konstituert i det nye embetet som trafikkdirektør for statsjernbanene. I 1880–1905 var han også formann i Hovedbanens direksjon. I 1883 ble statsbanene omorganisert, og Segelcke fikk den nyopprettede stillingen som generaldirektør, en stilling han hadde til han i 1899 etter eget ønske gikk av med pensjon. Grunnen til at han valgte å gå av var uenighet om spørsmålet om utvidelse av Kristiania Østbanestasjon. Han mente at en betydelig kapasitetsutvidelse var nødvendig.

Segelcke ble utnevnt til ridder av St. Olavs Orden i 1873 og til kommandør av 1. klasse i 1876. Han var også ridder av Dannebrogordenen og den svenske Svärdsorden. Han bodde de siste årene av sitt liv hos sønnen Christen Arentz Segelcke på Strømmen og døde der i 1910. Sønnen var en av initiativtakerne til Strømmen Trævarefabrik, som på slutten av 1800-tallet var en av de første fabrikker i Norge som produserte ferdighus.

Les mer i Store norske leksikon

Faktaboks

Lorentz Henrik Müller Segelcke
Historisk befolkningsregister-ID
pf01053257046473

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg