Gunhild Øyangen, norsk politiker (A), cand.philol., gårdbruker, Agdenes. Stortingsrepresentant for Sør-Trøndelag 1989–2005, leder av sosialkomiteen 1996–97. Landbruksminister 1986–89 og 1990–96.