Olav Haukvik, født i Hjuksebø, norsk politiker (A) og offentlig tjenestemann, cand.jur.; bror av A. Haukvik. Ekspedisjonssjef i Samferdselsdepartementet 1967–73; fylkesmann i Telemark 1973–76, fylkesrådmann fra 1976. Industriminister 1978–79.