Johan Kleppe, norsk politiker (V); veterinær. Fylkesveterinær for Nord-Norge 1976–92, for Troms, Finnmark og Svalbard 1992–93. Statssekretær i Landbruksdepartementet 1967–69, stortingsrepresentant for Nordland 1969–73, forsvarsminister i regjeringen Korvald 1972–73. Tallrike kommunale og statlige verv og verv i nordnorsk næringsliv. Utg. Vår sikkerhets- og forsvarspolitikk(1973).