William Engseth, norsk politiker (A); offiser. Medlem av Troms fylkesting 1976–87, fylkesordfører 1983–87. Stortingsrepresentant for Troms 1989–97. Kommunalminister 1987–88, samferdselsminister 1988–89. President i Norges Idrettsforbund 1990–94.