Anton Thorkildsen Omholt, født i Kongsberg, norsk politiker (V). Lærerskoleeksamen 1881, cand.jur. 1892, 1893 overrettssakfører, 1894 generalsekretær i Norges Venstreforening. 1899–1902 redaktør av Dagbladet, atter generalsekretær 1902, statsrevisor 1903, 1908 fylkesmann i Nordland. 1913–20 finansminister i Gunnar Knudsens annen regjering. Fra 1920 stempelpapirforvalter i Oslo.