Nord-Trøndelag, norsk politiker (A); sivilagronom. Fylkeslandbrukssjef i Møre og Romsdal 1963–75, i Nord-Trøndelag 1975–86. Medlem av formannskapet i Molde 1968–75. Statssekretær i Landbruksdepartementet 1964–65; landbruksminister 1976–81. Han har vært formann i flere offentlige jordbruksutvalg.