Adolph Fredrik Munthe, født i Ullensaker, norsk offiser og politiker. Oberstløytnant 1859, utnevnt til statsråd 1877, sjef for Armédepartementet, fra 1878 også generalmajor og øverstkommanderende for den norske hær. Ved riksrettsdommen 1884 ble han fradømt sitt embete som statsråd, men fortsatte som kommanderende general. Han ble gjenstand for voldsomme beskyldninger i venstrepressen fordi han hadde latt låsene ta ut av armégeværene kort før riksrettsdommen og brakt ammunisjonen i sikkerhet.