Ivar Larsen Kirkeby-Garstad, født i Vikna, norsk politiker (B), gårdbruker på Garstad fra 1900. Lensmann i Nærøy og Vikna 1933–48. Stortingsrepresentant 1922–45, handelsminister i Hundseids regjering 1932–33.