Mons Lid, født i Bergen, norsk politiker (A) og embetsmann. I postvesenet fra 1915, ble 1938 forretningsfører i Bergens Arbeiderblad, 1940 i Bergens trygdekasse; 1949–66 fylkesmann i Bergen og Hordaland. Han var medlem av Arbeiderpartiets landsstyre 1933–36, formann i Arbeiderpartiet i Bergen 1931–34, medlem av formannskapet 1934–45, stortingsrepresentant 1945–49 (formann i finanskomiteen). Finansminister 1955–56.