Faktaboks

Sissel Rønbeck
Sissel Marie Rønbeck
Født
24. mai 1950, Hammerfest
Virke
Politiker
Familie

Foreldre: Forbundsformann Odin Ingolf Rønbeck (1915–1962) og telegrafist Rønnaug Marie Iversen (1913–2004).

Gift 1) 20.6.1971 med politiker Bjørn Tore Godal (1945–), ekteskapet oppløst 1981; 2) 21.7.1983 med programredaktør, senere direktør Arne Wam (14.4.1952–), sønn av gårdbruker Hans Wam (1914–2003) og hustru Magnhild (1917–2009).

Sissel Rønbeck, 2021
Sissel Rønbeck i 2021.
Sissel Rønbeck, 2021
Av /NTB.

Sissel Rønbeck er en norsk politiker fra Arbeiderpartiet. Sissel Rønbeck var fast møtende vararepresentant på Stortinget 1977–1979 og stortingsrepresentant for Oslo 1981–1993. Hun ble norgeshistoriens til da yngste statsråd da hun som 29-åring i 1979 ble forbruker- og administrasjonsminister i Odvar Nordlis regjering (1979–1981). Hun var senere miljøvernminister under Gro Harlem Brundtland (1986–1989) og samferdselsminister under Thorbjørn Jagland (1996–1997).

Hun var Nobelkomiteens yngste medlem da hun ble medlem der i 1994. Hun satt som medlem av komiteen fra 1994 til 1996 og fra 1997 til 2011. I perioden 1993–2008 var hun assisterende direktør hos Riksantikvaren.

Tidlige år

Rønbeck var yngste jente i en svært samfunnsbevisst familie. Farfaren var med å stifte Samorg i Hammerfest, bestemoren var i Rønbecks egne ord «en skikkelig sosialist», og faren var aktiv fagforeningsmann. Da han i 1952 ble leder i Norsk Bygningsindustriarbeiderforbund, flyttet familien til Oslo og slo seg ned på Sagene.

I Oslo ble Rønbeck med i Framfylkingen, og 12 år gammel holdt hun foredrag om norsk u-landspolitikk – «Hjelp til selvhjelp». Etter folkeskolen gikk hun realskole og gymnasOslo katedralskole, men avsluttet utdanningen før fullført examen artium.

Første kvinnelige AUF-leder

Rune Gerhardsen og Sissel Rønbeck
Sissel Rønbeck ble 16.02.1975 valgt til ny leder i Arbeidernes Ungdomsfylking (AUF) etter Rune Gerhardsen. Her gir Gerhardsen formannsklubben over til Rønbeck.
Rune Gerhardsen og Sissel Rønbeck
NTB.

19 år gammel ble Rønbeck reisesekretær i Arbeidernes Ungdomfylking (AUF), og i perioden 1975–1977 var hun AUFs første kvinnelige leder, så vel som den yngste noensinne. 1985–1989 var hun leder for Arbeiderpartiets kvinnebevegelse, også nå historisk som den yngste i denne posisjonen.

Hun møtte som vararepresentant på Stortinget i perioden 1977–1979 og hadde fast plass i perioden 1981–1993. Mellom 1985 og 1989 var hun leder i Kirke- og undervisningskomiteen. Hun var medlem av Samferdselskomiteen og saksordfører da stortingsmeldingen om flyplassutbygging og tilbringertjeneste ble behandlet i 1992. «Hvis Kjell Opseth er Gardermobanens politiske far, er Sissel Rønbeck banens mor,» skrev Aftenposten om hennes innsats i den saken.

Opprører på venstrefløyen

I 1970-årene var «Røde Sissel» kjent som en opprørsk politiker på Arbeiderpartiets venstrefløy. Folk frydet seg da hun krevde at uforståelige byråkratbrev måtte returneres til departementene. Hennes invitasjon til kristen-Norge om å samarbeide med arbeiderbevegelsen for å bekjempe normløsheten i samfunnet ble hilst velkommen.

Rønbeck ble omtalt som regjeringens «poengplukker», men stod også i opposisjon til partiledelsen. Særlig hennes markerte standpunkter i fredssak og forsvarspolitikk, kampen mot atomvåpen og forslag om atomvåpenfri sone i Norden møtte motbør. Hun innrømmet senere at det kostet henne å bryte med partigruppen over atomvåpenspørsmålet.

Handlekraft i likestillingsarbeid

Nobelprisvinner Shirin Ebadi

Sissel Rønbeck satt i Nobelkomiteen fra 1994 til 1996 og fra 1997 til 2011. I 2003 var hun med på å tildele iranske Shirin Ebadi prisen. Her sammen med resten av komiteen.

Nobelprisvinner Shirin Ebadi
Av /NTB.

Gjennom hele sin politiske karriere var Rønbeck en handlekraftig pådriver i likestillingsarbeidet. Som AUF-leder i 1970-årene la hun frem et kvinnepolitisk program som satte dagsordenen for partiets indre debatt.

Da hun var forbruker- og administrasjonsminister (1979–1981), kom «Handlingsplan for likestilling 1981–1985», og hun ledet selv arbeidet med et nytt program for kvinnebevegelsen, «Ny hverdag». Kjønnskvotering ble akseptert praksis og kvinneperspektivet synliggjort på ulike områder. Barn og ungdom ble løftet frem og satt på det politiske sakskartet, og Norge fikk verdens første barneombud.

Miljøvernminister

Sissel Rønbeck
Av /Stortingsarkivet.

Som miljøvernminister i perioden 1986–1989 fikk Rønbeck stor innflytelse på utviklingen av Akerselva Miljøpark og andre store miljøprogrammer.

Da hun ble samferdselsminister i 1996, erklærte hun at miljøaspektene skulle legges til grunn når nye veiprosjekter ble vurdert. Investeringene i samferdselssektoren skulle vris over til kollektivtransport. Men handlingsrommet ble for snevert. «Så mye ressurser var bundet opp på forhånd, fordi man allerede hadde satt i gang så mange veiprosjekter,» forklarte Rønbeck da Jaglands regjering gikk av i 1997 og hun selv forlot den politiske arenaen for godt. Hun erklærte da at hun ikke ville være noen «sjuende mor i huset».

Til tross for hennes lange politiske erfaring vakte det en viss oppsikt at hun i 1993 ble assisterende direktør hos Riksantikvaren, en stilling som normalt krever formell fagkompetanse. Sissel Rønbeck har også hatt en rekke verv i ulike styrer og råd, blant annet som leder av Statens Byggeskikkutvalg (1991–1995) og nestleder i Norske Boligbyggelags Landsforbund (1991–1996).

Hun har utgitt Tanker på tvers (1983).

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg