Helen Bøsterud, norsk politiker (A). Lærer i Vestby 1961–77. Stortingsrepresentant for Akershus 1977–93. Statssekretær sosialdepartementet 1980–81. Leder av justiskomiteen 1981–86, justisminister 1986–89. Direktør i Direktoratet for sivilt beredskap 1992–2003, da direktoratet ble omorganisert og formelt nedlagt.