Kaare Meland, norsk siviløkonom og politiker (H). Kontorsjef i Det Bergenske Dampskibsselskab 1946–59, direktør i Johan C. Martens & Co. 1959–64, adm. direktør i Bergens Sparebank 1964–80, da han gikk av for å arbeide for samling av de mange småbankene på Vestlandet. 25 selvstendige sparebanker gikk 1982 sammen i Sparebanken Vest. Børskommissær i Bergen fra 1981. Ordfører i Fana 1956–59, stortingsrepresentant for Hordaland 1965–69. Industriminister i Lyngs regjering 1963. Formann i Sparebankforeningen i Norge 1975–77. Utg. memoarboken Spennende år i bank, næringsliv og politikk (1999).