Tove Strand, norsk politiker (A) og offentlig tjenestekvinne, cand.oecon. Gift med Tor Saglie. Medlem av Oslo bystyre 1971–75. Avdelingsdirektør ved Rikshospitalet 1982–86. Politisk sekretær i Handelsdepartementet 1976–77, i Finansdepartementet 1979–81, statssekretær 1981. Sosialminister 1986–89, arbeids- og administrasjonsminister 1990–92. Direktør i Norges forskningsråd 1993–96. Nestleder i Sosialdemokrater mot EU 1993–94. Direktør i NORAD 1997–2005. Fra 2005 viseadm. direktør ved Ullevål universitetssykehus.