John Collett Falsen, norsk embetsmann og politiker. Han ble cand.jur. 1841 og arbeidet som prokurator i Nedenes amt 1846-49, overrettssakfører i Trondheim 1849 og i Drammen fra samme år. Ordfører i Drammen 1853-59 og 1861. Amtmann i Nordre Bergenhus (nå Sogn og Fjordane) 1861-69. Stortingsrepresentant 1859-61, 1865-67 og 1869-69. Johan Collett Falsen var statsråd fra 1869 til sin død, stort sett i Justisdepartementet (1969-70, 1871-72, 1874-77 og 1878-79) og ved statsrådsavdelingen i Stockholm (1870-71, 1873-74 og 1877-78); marineminister 1871 og indreminister 1872-73.