Elias Sunde, norsk forretningsmann, embetsmann og politiker, far til Arne Sunde. Grosserer i Kristiania, medlem av bystyret og formannskap fra 1891, ordfører 1895-97. Stortingsrepresentant 1895-1900. Medlem av statsrådsavdelingen i Stockholm 1900 og 1903, finansminister 1898-1900 og 1901-03. Generaldirektør for Statsbanene fra 1903 til sin død.