Halvdan Koht

Faktaboks

Halvdan Koht
Født
7. juli 1873, Tromsø
Død
12. desember 1965, Bærum

Foto 1938. Bilde fra Norsk biografisk leksikon

Halvdan Koht
Av /Gyldendal Norsk Forlag.

Artikkelstart

Halvdan Koht var en norsk historiker og politiker (Ap). I 1900 ble han universitetsstipendiat, i 1908 dr.philos. og dosent i historie. I årene 1910–1935 var han professor, og i 1935–1941 utenriksminister.

Koht som historiker

I sitt emnevalg spenner Koht videre enn noen annen norsk historiker. Han var den første som konsekvent anvendte moderne kildekritikksagalitteraturen. Koht så norsk middelalderhistorie som en parallell vekst av kongens, aristokratiets og kirkens herredømme på bekostning av det gamle ættesamfunn. Sine arbeider om norsk middelalderhistorie utgav Koht i 1921 under tittelen Innhogg og utsyn i norsk historie.

Om 1814 utgav Koht flere arbeider, og han behandlet 1800-tallet i en rekke biografier, blant dem Johan Sverdrup (3 bind, 1918–1925), Kohts største arbeid, og Henrik Ibsen (2 bind, 1928–1929 og senere utgaver). Til Norsk biografisk leksikon var han stor bidragsyter. Alt som nybakt kandidat hadde han fullført Halvorsens forfatterleksikon.

I Norsk bondereising (1926) trekker Koht en linje mellom de to periodene han fremfor alt interesserte seg for: middelalderen og 1800-tallet. Han finner hele tiden spenninger av samme art, sosiale folkereisninger som også får nasjonale mål fordi de er rettet mot et fremmedherredømme. Det samme motivet påviser han i tysk og i amerikansk historie (Genesis of American Independence, 1910). Dette synet gjorde Koht til målmann; han står som en sentral figur i nynorsk kulturreising. Senere skrev han serien Kriseår i norsk historie (6 bind 1950–1959).

Koht spilte en fremtredende rolle i internasjonal forskning og forskningsorganisasjon. Han var æresdoktor ved flere utenlandske universiteter. Staten brukte ham som forhandler med Danmark i Grønlands- og arkivsaken.

Politikeren Koht

Regjeringen Johan Nygaardsvold, 1935. Utenriksminister Halvdan Koht er nummer tre fra venstre, til høyre for ham står statsminister Nygaardsvold.

Koht var medlem av Arbeiderpartiet fra 1911 og var i mange perioder en fremstående kommunepolitiker i Bærum. Han var alltid en ivrig fredsvenn. Fra 1919 til andre verdenskrig var han medlem av Stortingets Nobelkomité, og deltok også i den internasjonale fredsbevegelsen.

Koht ble utenriksminister på et tidspunkt da forholdet mellom stormaktene for alvor begynte å tilspisse seg. Han ville fortsette å føre utenrikspolitikken innenfor rammen av Folkeforbundet. Men nederlaget for Folkeforbundet i Etiopia-krigen førte til en omvurdering. Koht mente nå at Norge måtte si seg løs fra sanksjonsbestemmelsene i Folkeforbunds-pakten, men uten å gå ut av selve Forbundet. Etter dette ble Kohts utenrikspolitikk først og fremst en streng nøytralitetspolitikk, selv om han ikke ville gå så langt som til å holde Norge utenfor enhver mulig Folkeforbunds-aksjon.

Koht forsøkte å bidra positivt til freden gjennom forskjellige fremstøt som imidlertid fikk liten betydning under den økende stormaktsspenningen. Han var redd for å understreke for sterkt den stigende usikkerheten i internasjonale forhold fordi det kunne gi grunnlag for en forsterket forsvarsagitasjon. Her var han på linje med et flertall i det tradisjonelt antimilitaristiske Arbeiderpartiet, men ikke med alle av den yngre garde i partiet. Koht tenkte først og fremst på et forsvar som skulle hindre nøytralitetskrenkelser, ikke føre full krig mot en erobrer. Etter at andre verdenskrig var brutt ut, prøvde Koht å hevde norsk nøytralitet til begge sider. Ettersom den offisielle pågangen fra vestmaktene var sterkest, kom han til å bli mest opptatt av deres trussel mot nøytraliteten, og han undervurderte faren fra Tyskland.

Da den tyske invasjonen av Norge var et faktum, avviste imidlertid Koht de tyske tilnærmelsene med følgende ord: «Vi vil verge vår selvstendighet.» Trass i dette ga han telefonisk ordre til generalstabssjef Rasmus Hatledal om å avblåse den forestående kampen på Midtskogen, der det var satt opp veisperringer og en provisorisk kampstyrke for å hindre tysk fremrykning og anholdelse av Kongen og regjeringen i Elverum. Begrunnelsen var at han ventet å møte en tysker neste dag for å ta opp videre forhandlinger. Dette skapte bekymring hos generalstabssjefen, men ordren ble ikke effektuert, og fremrykningen ble effektivt stoppet, slik at Kongen og regjeringen klarte å flykte.

Etter at Regjeringen var kommet til London, gikk Koht snart av, reelt den 22. november 1940, formelt den 21. februar 1941. Årsaken var ikke minst at han ble identifisert med førkrigstidens nøytralitetspolitikk og ble betraktet som for tilbakeholdende i sitt forhold til Storbritannia. Han var skeptisk til at Norge, som lå i skjæringspunktet mellom øst og vest, knyttet seg for ensidig til de vestallierte og på den måten kunne risikere å ødelegge forholdet til Sovjetunionen. Koht tok deretter, så lenge krigen varte, opphold i USA, der han var opptatt med litterært arbeid.

Undersøkelseskommisjonen av 1945 var delvis kritisk i sin vurdering av Kohts utenrikspolitikk, og han anmodet da om å bli stilt for riksrett, men det fant Stortinget unødvendig. Kohts utenrikspolitikk har ellers ofte vært kritisert hardere enn det Undersøkelseskommisjonen fant grunnlag for å gjøre. Kohts egne vurderinger kan man finne i Norsk utanrikspolitikk fram til 9. april 1940, Frå skanse til skanse (begge 1947) og For fred og fridom i krigstid (1957).

Etter krigen fortsatte Koht sin historiske produksjon og skrev en rekke bøker med historiske emner.

Koht som språkpolitiker

Halvdan Koht og kona Karen med datteren Åse i 1907.
Av /Nasjonalbiblioteket.
Lisens: CC BY 2.0

Koht arbeidet aktivt for at Arbeiderpartiet skulle ta opp målsaken. I Arbeidarreising og målspørsmål (1921), skrevet på oppfordring fra partiet, redegjorde Koht for sin kulturpolitiske drøm, samlingen av de to skriftspråkene på folkelig grunnlag, som også innebar en dypere nasjonal solidaritet og integrasjon. I den sammenheng skrev han at «sosialisme er den høgste form for nasjonaltanke».

Koht var formann i Noregs Mållag i årene 1921–1925, og i 1936 fikk han Arbeiderpartiet til å programfeste språkreform bygd på folkemålet; to år etter var han med på å føre den nye rettskrivingsnormen og det radikale samnorskprosjektet i havn. Dette språkpolitiske prosjektet vant imidlertid ikke gehør i befolkningen, og samnorsken ble bare utviklet et stykke på vei, først og fremst som byråkratiets språk. Elementer av Kohts tankegods, som ideen om forholdet mellom klassekamp og nasjonal utvikling, gikk likevel inn i den sosialdemokratiske ideologien som var en av grunnpilarene til Fellesprogrammet av 1945.

Familie

Halvdan Koht var gift med Karen Elisabeth Grude Koht, far til Åse Gruda Skard og Paul Gruda Koht, og svigerfar til Sigmund Skard. Han var morfar til Målfrid Grude Flekkøy, Torild Skard og Halvdan Skard.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Litteratur

  • Dahl, Ottar: Historisk materialisme : historieoppfatningen hos Edvard Bull og Halvdan Koht, 2. utg., 1974, isbn 82-03-06036-6, Finn boken
  • Haukaas, Kaare: Halvdan Koht : ein bibliografi, 1964, Finn boken
  • Skard, Halvdan: Halvdan Koht : ein bibliografi, b. 2, 1974, isbn 82-521-0261-1, Finn boken
  • Skard, Sigmund: Mennesket Halvdan Koht, 1982, isbn 82-574-0169-2, Finn boken
  • Svendsen, Åsmund: Halvdan Koht. Veien mot framtiden, 2013, isbn 82-02-41394-1, Finn boken

Kommentarer (2)

skrev Axel Scheel

I min begrunnelse for å få oppført i litteraturlisten Axel Scheel: "Utenriksminister Halvdan Kohts hemmeligholdte brev til Unni Diesen i Canada 29. august 1940 - 14. januar 1941", har jeg kommet i skade for å skrive, at "omslagets fotografi av Koht er hentet fra Sigmund Skards biografi 'Mennesket Halvdan Koht'av 1982, s. 64/64." Det skulle ha stått: s. 64/65! (Det finnes en mengde med fotografier samlet mellom sidene 64 og 65.) - Med vennlig hilsen, Axel Scheel

skrev Åsmund Svendsen

Hei!
Det synes merkelig at den siste utgitte biografien om Halvdan Koht ikke er nevnt i litteraturlisten. Jeg vil foreslå at dere setter opp følgende tittel:
Svendsen, Åsmund: Halvdan Koht. Veien mot framtiden. En biografi, 2013. isbn 978-82-02-41394-1

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg